ENGLISH

Poseta koordinatora međunarodnog programa ,,EKO-ŠKOLA”

Privatna predškolska ustanova ,,KIDS CLUB ” je tokom ove školske godine aplicirala za učešće u Međunarodnom programu ,,EKO-ŠKOLE” koji je podržan od strane Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ,,kao projekat koji ima za cilj zaštitu životne sredine i promovisanja obrazovanja za održivi razvoj”.

  

Ovim programom se mladi podstiču na aktivno uključivanje u brigu o svom okruženju. Putem različitih ekoloških radionica koje su realizovane u proteklom periodu mališani ove ustanove su bili uključeni u rešavanje problema životne sredine na nivou na kojem mogu da vidi opipljive rezultate.

Tim povodom, 16. maja 2019. godine su PPU ,,KIDS CLUB” posetili koordinatori Međunarodnog programa ,,Eko-škole”. Deca našeg vrtića su zajedno sa učenicima POŠ ,, Crnjanski” bili u prilici da učestvuju u procesu izrade recikliranog papira pomoču specijalne brazilske mašine palper, kao i da ponove naučene sadžaje o energetskoj efikasnosti i pravilnom načinu odlaganja limenki. Učestvovali su u interaktivnim radionicama, preispitavali svoja znanja i zapažanja.Međunarodnim progaram ,,Eko-škole” u učenicima i deci vidi pokretačku snagu koju su oni danas i potvrdili svojim odgovorima, zalaganjem i znanjem.

Leave Your Reply