Učenje u prirodi i od prirode je tema koja zauzima značajan prostor u programu PU KIDS CLUB. Boravak u prirodi predstavlja priliku da deca nauče zašto treba čuvati prirodne resurse i na koji način. Briga za zaštitu prirodne sredine raste zajedno sa detetom i njegovim upoznavanjem sveta, zato nastojimo da jačamo vezu sa prirodom jer deca koja provode više vremena na svežem vazduhu i u ambijentu zdravog okruženja –  otpornija su na bolesti, energičnija i sigurnija u sebe.

Kvalitetan program PU KIDS CLUB naglašava koncept podsticajnog ambijenta koji omogućava deci interaktivan pristup u procesu učenja, a na osnovu realnog životnog iskustva i putem rešavanja problema, čime se boravak u prirodi shvata kao treći vaspitač i podrazumeva bezbedan prostor, prilagodljivu vremensku organizaciju i visok kvalitet odnosa u smislu partnerstva i saradnje. Deca su aktivni učesnici vaspitno – obrazovnog procesa koji se redovno realizuje u parku vrtića.