U našem vrtiću svakodnevne aktivnosti dece se odvijaju na srpskom i engleskom jeziku po Cambridge programu.

Deca uče u bilingvalnom okruženju koje im pomaže da razumeju svet oko sebe i objasne ga na jeziku koji nije njihov maternji. Na bilingvalnim časovima deca imaju priliku da (sistematski) izgrade svoj vokabular (rečnik) i steknu jezičke veštine kroz sadržaje nauke, književnosti, sveta oko nas i kulture.