Školicu baleta drži balerina Tamara Pap dva puta nedeljno u prostorijama vrtića. Prostor u kome se realizuju časovi baleta je opremljen savremenim rekvizitima i pomagalima potrebnim za uspešnu realizaciju časova.

Časovi baleta poboljšavaju koordinaciju, ravnotežu, ispravljaju loše držanje tela. Balet poboljšava mentalno i emocionalno zdravlje dece, uliva osećaj ponosa i dostignuća i dovodi  do povećanja  upornosti, istrajnosti i samopouzdanja. Baletski nastupi oslobađaju decu od osećaja stidljivosti i smanjuju njihove strahove u vezi sa javnim nastupom.