Moderno dizajnirano igralište, popločano gumenom podlogom ( d=5 cm) sa toboganima, spiralama, penjalicama i kulama je glavna atrakcija. Pored toga tu su i ljuljaške i klackalice, sve zajedno, na zadovoljstvo i radost najmlađih