Rad na fizičko-senzornom razvoju (održavanje fizičkog zdravlja dece, formiranje pravilnog držanja tela, ovladavanje motorikom, usavršavanje funkcija čulnih organa i razvijanje navika telesne higijene, uzimanja hrane, i dr.).

Pomoć u stvaranju slike o sebi i sticanju poverenja u svoje sposobnosti

Rad na usvajanju elementarnih normi ponašanja u okviru osnovnih moralnih vrednosti

Emocije

Rad na kultivisanju i razvoju pozitivnih , integrativnih emocija

Govor

Podsticanje i bogaćenje dečjeg govora

Radoznalost

Rad na podsticanju i negovanju prirodne radoznalosti deteta u odnosu na svet koji ga okružuje

Motorika

Podsticanje razvoja senzomotornih i perceptivnih sposobnosti

Komunikacija

Podržavanje spontanih pokušaja govorne komunikacije deteta

Praksa

Stvaranje povoljnih uslova za formiranje početnih znanja kroz praktične aktivnosti