Razvoj govora

Pravilan izgovor svih glasova, bogaćenje rečnika, kultura govorne komunikacije, slušanje, pamćenje i prepričavanje

Likovno vaspitanje

Vežbanje fine motorike ruku, upoznavanje likovnih tehnika i materijala, osnovne i izvedene boje, uočavanje detalja, podsticanje kreativnosti

Priroda

Upoznavanje okoline – živi i neživi svet, svet životinja, biljaka, prirodne pojave, pojam o vremenu, čovekovo telo, saobraćaj, profesije, životna okolina

Matematika

Matematički pojmovi – raspoređivanje objekata prema određenom pravilu, uočavanje geometrijskih predmeta, uočavanje skupova, formiranje nizova, snalaženje u vremenu, zamišljanje prostornih odnosa

Fizičko vaspitanje

Upoznavanje sopstvenog tela, razvoj motorike, snage, brzine, okretnosti, usavršavanje fine motorike i jačanje disajne muskulature

Muzičko vaspitanje

Podsticanje interesovanja za muziku, šum-ton-ritam, pevanje, sviranje, upoznavanje muzičkih pravaca, slušanje muzike