Razvoj govora:

 • Negovanje govorne kulture
 • Bogaćenje dečjeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora
 • Verbalno izražavanje i komunikacija
 • Monološki govor i pričanje
 • Upoznavanje sa dečjom književnošću
 • Govorne igre

Priprema za početno čitanje i pisanje:

 • Početno čitanje
 • Početno pisanje

Razvoj matematičkih pojmova:

 • Položaji u prostoru
 • Kretanje kroz prostor
 • Poređenje i procenjivanje
 • Oblasti, linije, tačke
 • Oblici
 • Obrazovanje skupova
 • Brojanje i skupovi
 • Vremensko saznanje

Upoznavanje prirodne i društvene sredine:

 • Živi svet
 • Svet životinja
 • Biljni svet
 • Čovek kao pripadnik živog sveta
 • Čovek kao društveno biće
 • Rad ljudi
 • Zaštita životne sredine
 • Materijalni svet
 • Saobraćajno vaspitanje

Fizičko vaspitanje:

 • Fizički razvoj
 • Razvoj opažanja
 • Jačanje zdravlja i održavanje higijene.

Likovno vaspitanje:

 • Crtanje
 • Slikanje
 • Plastično oblikovanje
 • Estetsko doživljavanje i procenjivanje.

Muzičko vaspitanje:

 • Slušanje muzike
 • Pevanje
 • Sviranje
 • Plesne aktivnosti

Važno

Prilikom planiranja i programiranja vaspitno obrazovnog rada, programske sadržaje treba što više tematski povezivati i prožimati, zbog racionalizacije, potrebe izgrađivanja celovitog shvatanja stvarnosti u kojoj dete živi. Važno je povezivanje dečjeg ličnog iskustva, stečenog van vrtića, sa svim vrstama saznanja koje stiče u vrtiću.

Šta kažu roditelji?

Upoznajte naše vaspitače

Tim PU KIDS CLUB čine kvalifikovani, visokoškolovani ljudi sa puno ljubavi, razumevanja i posvećenosti deci.